PROIZVODI

Kategorije

Proizvodni program

Tvrtka DUWAR d.o.o. Koprivnica je na osnovi istraživanja tržišta razvila program dozirnih pumpi i uređaja te prateće armature, koji zadovoljava potrebe doziranja kapljevina u količinama dobave do 3000 l/h te rade u režimima pritisaka do 500 bara. Dozirne pumpe se izrađuju iz materijala odabranih tako da zadovoljavaju kemijske i mehaničke uvjete za doziranje određene kapljevine kao i granične vrijednosti temperature od –20 do +150  C. 

  Preuzmi proizvodni program

VISOKOTLAČNA ARMATURA

logo (1)